Menu

Karateclub Groot-Bijgaarden

Shotokan Karate-DoWelkom!Wat is Karate?

Alles over Karate

Karate is een uit het Verre Oosten afkomstige verdedigingssport, waarbij de ledematen van het lichaam tot natuurlijke afweerwapens worden ontwikkeld.

Informatie over onze club

Onze Club

Onze club werd opgericht in 1979 door Roland Michiels. Sinds de oprichting trainen wij in Sporthal Ten Gaerde, Groot-Bijgaarden.

Informatie over de trainingen

Trainingen

Wij trainen op woensdag, vrijdag en zaterdag

Vragen?

Vragen?

Niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons gerust voor meer informatie.Onze trainingen hervatten op 1 September 2018. Kijk zeker het uurrooster goed na voor het juiste uur!Alles over Karate

Karate (in het nederlands ongewapende handen) is een uit het Verre Oosten afkomstige verdedigingssport, waarbij de ledematen van het lichaam tot natuurlijke afweerwapens worden ontwikkeld.

Vuisten, handkanten, ellebogen, knieën en voeten worden daarbij doeltreffend ingezet om af te weren, te stoten en te trappen. Bij het oefenen moet ook de sterkste aanval kort voor het contact met het lichaam geremd, gestopt worden. Dat vereist natuurlijk uiterste lichaamsbeheersing en zelftucht, wat alleen door jarenlang, vlijtig trainen kan worden bereikt. Karate geldt als één van de meest doeltreffende zelfverdedingskunsten ter wereld. Evenals het judo zijn er ook in karate tornooien, waarbij men de tegenstanders ofwel in een rechststreeks duel (kumite), ofwel in individuele stijloefeningen (kata) bekampt.

Een bijzondere betekenis komt karate toe als school voor lichaamscultuur. Behoudens een gelijkmatig ontwikkelen van alle spieren wordt een meer dan gemiddelde leningheid en overeenkomstig reactievermogen ontwikkeld. Pedagogen ontdekten in deze verdedingssport een uitstekend middel om de persoonlijkheid te ontwikkelen zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht.


De geschiedenis van het moderne karate begint in Okinawa waar er door contact met de chinese cultuur een vorm van gevechtskunst ontstond afgeleid van het Chinees boxen. Reizigers afkomstig van China brachten hun kennis van Chinees boxen mee naar Okinawa. Hetgeen deze reizigers meebrachten was eerder een technische kennis dan een kunst met een bepaalde methodiek, waardoor er geleidelijk aan een nieuwe gevechtskunst ontstond.

Iedere beoefenaar van deze nieuwe vorm van Chinees boxen voegde er waarschijnlijk zijn persoonlijke accenten en overtuigingen aan toe, waardoor deze gevechtsvorm geleidelijk aan evolueerde naar een volwaardig nieuwe gevechtskunst.

De belangrijkste contacten met de chinese cultuur zijn er waarschijnlijk geweest tussen 1372 en 1866. Gedurende deze periode kwam er 23 maal een delegatie van de chinese keizer naar Okinawa. Deze delegatie bestond uit een hondertal chinezen die gedurende enkele maanden in Kume, een klein dorpje op Okinawa, verbleven. Vanaf 1392 verbleven er permanent chinezen in Kume en werd er in gesloten kring een gevechtskunst beoefend. Vanaf de 17de eeuw gingen er bewoners van Okinawa naar China voor een tweetal jaren. Deze mensen brachten ook een zekere kennis van het Chinees boxen mee naar huis, wat weerom zorgde voor een aanvulling van de zich ontwikkelende gevechtskunst.

Het is pas in de 19de eeuw dat er van deze nieuwe gevechtskunst iets bekent werd onder de naam van naha-te. In de 15de eeuw verhief de koning van de Ryukyu de oude lokale chefs tot de adel en verbood hij wapens. Als de gevechtskunst uit China door leden van de chinese ambassade en door de bewoners van Kume doorgegeven werd, was het de adel die dit het eerste kon leren. Men sprak dan ook van udon-te (udon betekent paleis). Deze gevechtskunst werd in de familie doorgegeven van vader op zoon. Bij de boeren vinden we in de 15de en 16de eeuw geen traditie van gevechtskunsten. Wel waren er dansen waarvan de houdingen en bewegingen heel sterk die van karate kata benaderen.

Alhoewel karate niet veel meer weg heeft van het chinese boxen, kan men zeggen dat het chinese boxen een belangrijke rol gespeeld heeft in de ontwikkeling van karate op Okinawa.

Kata is een Japanse term die model, stijl, vorm of database betekent. Een karate kata is een wel bepaalde opeenvolging van een aantal technieken. De meest vergelijkbare vormen die we in andere sporten terugvinden zijn, schaduwboksen, dansen en de grondoefening bij het olympisch turnen. De karateka begint met de aandachtshouding, de groet en stapt dan in een wel bepaalde richting gebruik makend van karatetechnieken.

De kata verondersteld een ingebeeld gevecht, toch kan de kata niet louter beschouwd worden als een gevecht met één of meerdere tegenstanders. Het is meer een biologische database methode dat gebruik maakt van compressie om zoveel mogelijk voorbeelden als mogelijk in het menselijk geheugen op te slaan. Deze methode van overlevering stamt uit de tijd dat iedere vorm van gevechtsport verboden was en er dus geen geschriften mochten bijgehouden worden, zo kon men de verschillende karatetechnieken van generatie op generatie overbrengen.

Kata heeft een gevoel van traditie. Het idee dat je een bepaalde vorm inoefent die al meer dan 50 jaar en in sommige gevallen meer dan 400 jaar overgebracht is van leraar op leerling is fascinerend.

Iedere kata heeft zijn eigen karakter. Sommige kata's geven een zeer sterk, stevig en robuust gevoel aan de uitvoerder. Het is alsof je door de tegenstander ploegt zoals een bulldozer die niet gestopt kan worden. Andere kata's geven een snel, licht gevoel en vereisen acrobatische bewegingen. Bij het uitvoeren van dit soort kata's is het alsof je van tegenstander naar tegenstander zweeft met een zodanige snelheid dat je de tegenstanders met moeite kan zien. Sommige kata's zijn gracieus waarbij de verschillende technieken in elkaar vloeien terwijl ander traag maar met grote spierkrachtintentie worden uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat de verschillen in karakter betekenen dat bepaalde kata's licht en ander zeer sterk worden uitgevoerd. Iedere techniek wordt uitgevoerd alsof hetde enige enkele techniek betreft - met de nodige intentie uitgevoerd . Het is eerder de vorm van de techniek, de snelheid en het ritme die het karakter van de kata bepalen.


Waarom is kata nuttig?

De Oosterse en Westerse geest zijn niet dezelfde. De Oosterse geest en meer bepaald de Japanse is meer gebaseerd op traditie en de connectie tussen verleden en heden. De Japanse geest staat meer open voor het verleden en aanvaard het verleden meer voor wat het is zonder meer. Daarom dat Japanners de kata meer aanvaarden als te doen zonder meer en er zich geen vragen bij te stellen. "Niet nadenken, juist doen!". Maar de vraag is terecht. Waarom is katatraining nuttig? Shotokan training neemt de leerling van bij de meest rudimentaire basistechnieken tot de mogelijkheid om door de zaal te bewegen en de verschillende technieken in combinatie uit te voeren. De leerling leert hoe te slaan , te blokken en te trappen tegenover een tegenstander. Hij leert zich te verplaatsen ten opzichte van de tegenstander zodat hij aanvallen vermijdt of aanvallen kan manipuleren. Hij leert het gevecht met de tegenstander en al doende leert hij ook dat de eerste eenvoudige technieken ook de meest betrouwbare en efficiënte technieken zijn.

Als we onze kata's analyseren vinden we niet direct technieken terug die we kunnen gebruiken in een direct gevecht met een tegenstander. We zien onszelf afweren, draaien in een ander richting en opnieuw afweren, dit lijkt onrealistisch als je aan het gevecht denkt. En dit is waarom een aantal karate experten in het Westen zich begonnen af te vragen. Waarom is kata training nuttig? Waarom doen we dit? Er is een klare, lineaire progressie in Shotokan van stoten, blokken en trappen. Van het statisch stoten, blokken en trappen tot het gebruik maken van de technieken met een bewegende partner, en van geprogrammeerde partner oefeningen tot het vrij sparren. Behoort kata dan tot deze progressie, staan ze er niet buiten? Is kata niet meer dan een soort kunst? De waarde van kata is tweeledig. Enerzijds zijn ze een persoonlijke oefenvorm van karate en langs de andere zijde een bibliotheek van het karate. Maar kata op zich kan geen bijdrage leveren tot het kumite (gevecht met partner).


Voordelen van katatraining.

De voordelen van kata training zijn meer dan alleen oefeningen om onze gevechtskunde te verbeteren. Kata is nog altijd een vorm van schaduwboksen een goede vorm van training. Kata is een perfecte vorm voor zelftraining. Indien je alleen bent en je wenst karate te oefenen, is het heel eenvoudig je kiest één van vele kata's en voert die 20 tot 30 maal en je hebt een prima training achter de rug. Door te variëren van kata's kan je verschillende aspecten van karate inoefenen, kracht, snelheid, weerstand, lenigheid en als je meer dan een uur bezig bent geweest heb je ook flink aan je uithouding gewerkt. Ook het in groep uitvoeren van kata's heeft de nodige voldoening, ander partners geven je een referentiepunt waardoor je je kata kan verbeteren of dat je andere kan verbeteren. Het gelijktijdig uitvoeren van kata bevordert ook het groepsgevoel. De kata dwingt je om ander technieken te oefenen dan je paar favoriete technieken en geeft je de mogelijkheid om bepaalde technieken in een ander perspectief te zien. Kata is ook mooi om te doen en te zien.

Door kata komen we in contact met technieken die we anders nooit zouden ontdekken. Bijvoorbeeld een bokser doet enkel zijn eigen schaduwboksen creatie, kata dwingt ons om iemand anders ideeën van schaduwboksen te oefenen. Hierdoor vermijden we dat we te eng bezig zijn en slechts onze favoriete technieken inoefenen maar dat we iets nieuws leren. De kata behoed ons van het terug uitvinden van het wiel. Hoeveel van ons zouden gedacht hebben aan de sprong in Unsu of bepaalde technieken in Jion zonder onze kata? De kata dwingt je niet alleen je eigen doelen te bereiken maar ook die van iemand anders.

Waarschijnlijk is het meest belangrijk in kata, het ontdekken van de toepassingen die kunnen gebruikt worden in het gevecht. Al is de kata op zich geen goede vorm van gevechtstraining, het is wel een database waar we oneindig kunnen putten om onze gevechtssituaties te verbeteren. Is de interesse als beginneling in kata maar matig wees gerust na 20 jaar van training zal die interesse er wel zijn.

Het is duidelijk dat kata training zijn nut heeft als je ziet hoeveel kata's Okinawa zijn ontsnapt om in Japan en de rest van de wereld geoefend te worden. Er zijn ongeveer 150 kata's die vandaag de dag in de Okinawa en Japanse karate stijlen worden beoefend. In het Shotokan karate kunnen we zeggen dat we er slechts een 26 tal beoefenen. Maar als we die allemaal kennen belet ons niemand om kennis te maken met kata's uit andere stijlen.

In kumite (werken met een tegenstander, partner) is er een klare, lineaire progressie van stoten, blokken en trappen. Van het stilstaand stoten, blokken en trappen tot het gebruik van de technieken met een bewegende partner; van opgelegde partner oefeningen tot het vrij sparren. Shotokan training neemt de leerling van bij de meest rudimentaire basistechnieken tot de mogelijkheid om door de zaal te bewegen en de verschillende technieken in combinatie uit te voeren. De leerling leert hoe te slaan, te blokken en te trappen tegenover een tegenstander. Hij leert zich te verplaatsen ten opzichte van de tegenstander zodat hij aanvallen weet te vermijden of aanvallen kan manipuleren. Hij leert het gevecht met de tegenstander en al doende leert hij ook dat de eerste eenvoudige technieken ook de meest betrouwbare en efficiënte technieken zijn.


Deze progressieve opbouw bestaat uit:


Kihon Ippon Kumite

Stilstaande oefeningen waarbij aanval, afweer en tegenaanval opgelegd zijn. De aanvaller verplaatst zich voorwaarts, de verdediger verplaatst zich rugwaarts. Bij deze oefening zijn verschillende reeksen van technieken mogelijk, aangepast aan het niveauvan de uitvoerders.


Gohon Kumite

Ook bij deze oefening zijn de technieken opgelegd, maar ze verlopen over 5 stappen. Er wordt 5 maal dezelfde oefening uitgevoerd. De aanvaller verplaatst zich voorwaarts, de verdediger verplaatst zich rugwaarts.


Sanbon Kumite

Deze oefening is vergelijkbaar met gohon kumite, maar dan over 3 stappen. De aanvaller verplaatst zich voorwaarts, de verdediger verplaats zich rugwaarts.


Kaeshi Ippon Kumite

Bij deze kumitevorm zal de verdediger de aanval onderscheppen en met dezelfde techniek als de aanvaller een tegenaanval plaatsen. De aanvaller zal op zijn beurt deze aanval onderscheppen en opnieuw een tegenaanval plaatsen. De aanvaller verplaatst zich voorwaarts gevolgd door een rugwaartse verplaatsing.


Jiyu ippon Kumite

Aanval en verdediging zijn meer gericht naar het vrij sparren, maar de oefeningen zijn nog steeds opgelegd. Ook zijwaartse verplaatsingen komen aanbod.


Happo Kumite

Opgelegde oefeningen met verschillende tegenstanders.


Jiyu Kumite

Vrij sparren. Dit is het eigenlijke doel van het kumite karate. Op een correcte wijze met partner kunnen bewegen en technieken toepassen, zonder de partner te kwetsen. Bij deze oefening kunnen de aangeleerde technieken vrij toegepast worden.


Shiai Kumite

Wedstrijd kumite karate. Dit gevecht is gebonden aan regels en scheidsrechters.

Onze Club

Groepsfoto leden 2015
Groepsfoto 2015


Karate Club Groot-Bijgaarden werd in 1979 opgericht door Roland Michiels (2de Dan). Roland had zijn opleiding genoten bij Karate Club Liedekerke onder leiding van Francois De Mesmaeker (6de Dan). Eén van de leden die van het prille begin aanwezig was en tot op heden nog steeds actief is, is Hans Baestroey (2de Dan). Tot 1988 had Roland de leiding over de club, toen moest hij om gezondheidsredenen de fakkel overdragen aan Tom Pannecoucke (4de Dan). Tom heeft tot op heden de technische leiding van de club en is hoofdtrainer voor de volwassenen en de jeugd.

Onze Trainers 2016
Onze trainers 2017

Onze huidige trainersploeg: Dieter Van Verdegem, Anthony Lerminiau, Luckas Dom, Tom Pannecoucke, Koen Nguyen en Thomas Vandorselaer.

Lifetime Karate, een symbiose tussen karate en yoga

Recent zijn we gestart met een nieuwe vorm van karatebeoefening in onze club. Met oog voor leeftijd en daarbij behorende beperkingen, zullen we deelnemers op een gezonde manier karate laten beleven. Met als doel een gezond lichaam en zo ook een gezonde geest te ontwikkelen. (Gezonde geest in gezond lichaam). Aandacht voor fysieke verbeteringen, het soepel maken van het bewegingsstelsel volgens het yoga principe “ieder werkt volgens zijn mogelijkheden, niets moet, alles kan”. Het explosieve en de zwaar cardiovasculaire belasting gaan we een beetje uit de weg. Gedaan met proberen beter te zijn dan een ander, enkel aandacht voor je welzijn. Karate zal een middel zijn om deze doelstellingen te bereiken en zal niet meer een doel op zich zijn. We houden ons dus niet bezig met het behalen van een bepaalde graad of zijn niet met wedstrijdkarate bezig. Het zelfverdedigingsaspect zal wel aan bod komen en daar gaan we ook buiten het karate op zoek naar interessante vormen.

Onze 'Lifetime Karate' Trainers 2016
Onze 'Lifetime Karate' trainers 2017

Onze huidige 'Lifetime Karate' trainersploeg: Hans Baestroey, Georgina Verlinden, Tom Pannecoucke en Cynthia Servaes.

Trainingen

Alle karate-trainingen vinden plaats in Sporthal Ten Gaerde, Jozef Mertensstraat 27a, 1702 Groot-Bijgaarden.

De Lifetime karate trainingen gaan door in Sportzaal Don Bosco, Bosstraat 62, 1702 Groot-bijgaarden.

Volwassenen

Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

 

20h00 tot 21h30
19h00 tot 20h30
19h00 tot 20h30

 + selectie jeugd bruine banden
 

Lifetime Karate

Zaterdag

 

18h00 tot 19h00

 

(enkel voor volwassenen)
 

Jeugd (-14 jaar)

Woensdag


Vrijdag
Zaterdag

 

18h00 tot 19h00
19h00 tot 20h00
20h00 tot 21h00
19h00 tot 20h30
18h00 tot 19h00
19h00 tot 20h30

 

(witte en gele banden)
(oranje banden)
(blauwe en bruine banden)
(competitiegroep, geel tot bruin)
(witte tot blauwe banden)
(bruine banden)

Vragen?

Voor meer informatie kan je altijd terecht bij:

Tom
Pannecoucke

Voorzitter

tom.pannecoucke@hotmail.com

Dieter
Van Verdegem

Secretaris

dietervanverdegem@gmail.com

Anthony
Lerminiau

Adjunct-Secretaris

anthony_lerminiau@hotmail.com

Luckas
Dom

Penningmeester

luckas.dom@gmail.com